Podpořte s námi unikátní projekt!

Umožněte společně rozšířit školu pro děti v Tibetu.

Podpořte projekt finančním darem

nebo zakoupením fotografie z východního Tibetu.

Příběh tibetské školy Pu Wu Hui Zhi

Školu Pu Wu Hui Zhi v roce 2009 začal budovat Erang Rinpočhe za pomoci sbírek od lidí, firem a institucí.

V té době existovala pouze jedna veřejná škola pro 10 vesnic ze širokého okolí v městečku Seda vzdáleném 160 km.

Z důvodu nedostatečné veřejné dopravy a finančních zdrojů musely děti zůstávat doma a pomáhat rodinám v zemědělství.

Kdyby tato škola nevznikla, děti by vyrůstaly jako pastevci bez vzdělání.

škola

Jak váš dar pomůže?

V současné době navštěvuje školu 200 dětí a bude-li se dařit získávat podporu a finanční zdroje, ambice a potenciál školy je navýšit počet studentů na 500.

Erang Rinpočhe cestuje po celé zemi, aby shromáždil prostředky na uhrazení studijních a provozních výloh školy.

Již se podařilo kromě základního vzdělání vyučovat také anglický jazyk a do budoucna je vize a přání rozšiřovat vzdělávání i o obory jako je šití, údržba automobilů, stavebnictví apod.

Jak podpořit

1.

Finančním darem v libovolné výši na číslo účtu:  19 - 1497520267/0100

Máte-li zájem o bližší informace, napište prosím na anna.dzurenda@gmail.com

nebo zavolejte na telefonní číslo +420 602 224 614.

 

2.

Zakoupením fotografie z výstavy fotografií z vesnice Niduo

ve východním Tibetu.

Výstavu můžete navštívit do konce roku 2018 v pražském OD Kotva 

ve 3. patře v blízkosti prodejny Knihy Dobrovský.

Sledujte všechny novinky na naši facebookové stránce:

Všem podporovatelům ze srdce děkujeme! ❤